Muíño do FERREIRO 

15  Localización:  Subindo á marxe  dereita (Asados)                                            Muíños do Rio Té          Muíños de Asados