MuíñoS DO CARGADOIRO 

40  Localización:  Subindo á marxe  do río ao lado esquerda                                                      Índice río Té                        Índice muíños do Araño