Muíño DO CAMPO DA PONTE

23  Localización:  Subindo á marxe esquerdo do río  (Araño)                                                Índice río Té                        Índice muíños do Araño