Muíño DE SANTOS 

18  Localización:  Subindo á marxe  dereita (Asados)                                                        Muíños do Rio Té          Muíños de Asados