Muíño DE PICÓN

25  Localización:  Subindo á marxe dereita do río  (Araño)                                                 Índice río Té                        Índice muíños do Araño