Muíño DE CHANCAS

28  Localización:  Subindo á marxe esquerda do río. (Araño)                                             Índice río Té                        Índice muíños do Araño