Muíño DE CALVO

21 Localización:  Subindo á marxe dereita do río  (Araño)                                                  Índice río Té                        Índice muíños do Araño