Muíño DE ANXELO

33 Localización:  Subindo á marxe esquerda do río.                                              Índice río Té                        Índice muíños do Araño