Muíño DE ABUÍN DO REGO

20  Localización:  Subindo á marxe  esquerda do río  (Araño)                                              Índice río Té                        Índice muíños do Araño