Muíño DAS PEDRAS

 24  Localización:  Subindo á marxe dereita do río  (Araño)                                          Índice río Té                        Índice muíños do Araño