19               O DRAMA DO CABALO DE XADREZ                               Índice

 Tania Tubío Romero & Lorenzo Vicente Rodríguez