DISTRITO DE PADRÓN

         PARTIDO LIBERAL    

                       

         Eduardo Gasset y Chinchilla                      Rafael Gasset y Chinchilla

 

                                                       José Ortega Munilla

 

                                                       

                     Manuel Viturro Posse                                 Carlos Pazos (car. Castelao)            

Concello de Rianxo

        

                 Manuel Pérez                             José Cubeiro             Don Pepito (José) Varela Abades

 Concello de Padrón

    

 Luis Piñeiro Legerén        Tanis Pérez Artime

  Concello de Rois

                

 Eduardo Fernández Abelenda       Joaquín Canabal

 Redactores Buenas Noches

     

José Barreiro                          José Mª Varela Torrado                       José Romero

 

   O Partido Liberal, no distrito de Padrón,nos primeiros anos do século XX, estaba presidido pola irmáns Eduardo e Rafael Gasset y Chinchilla. Eduardo Gasset, desde as súas residencias no Pazo das Xunqueiras  na Pobra do Caramiñal e de Brandeso en Arzúa, será a persoa que dirixa o partido Liberal na provincia de A Coruña desde os seus cargos de Deputado (Betanzos, Padrón...) e Senador do Reino. Rafael Gasset,desde os seus cargos de ministro Agricultura e Ministro de Fomento (en diferentes etapas) en Madrid, será o gran impulsor da política de embalses para regadío, estradas e camiños de ferro secundarios. O seu cuñado José Ortega Munilla, pai do filósofo José Ortega y Gasset,  era o deputado polo distrito de Padrón en 1912.

            En Padrón, o representante dos liberais é o industrial do téxtil Carlos Varela Pazos. Luis Piñeiro Legerén, un caldense que veu taballar á notaría de Padrón despois dunha breve estancia na Arxentina, ocupará o cargo de Alcalde durante 14 anos(en dúas etapas), tendo como Tte. de Alcalde  a Estanislao “Tanis” Pérez Artime (que sustituirá a Carlos Varela na dirección do partido á morte de este); Jesús Gómez, como secretario; e Enrique Otero, como recaudador.

            En Rois, os representantes liberais serán o alcalde Manuel Grela Pazos, o médico municipal Eduardo Fernández Abelenda e Joaquín Canabal, que desempeñará os cargos de Secretario Municipal en Rois e Dodro, concello no que será alcalde Ramón Suárez"
            En Rianxo, Manuel Viturro Posse, secretario de A Deputación de A Coruña nos últimos anos do século XIX e primeiro cuarto do XX, será a personaxe clave. O “Pazo de Rianxiño” será o símbolo do poder durante moitos anos. O alcalde Manuel Pérez García; o secretario municipal, José Cubeiro; os conselleiros José Losada, Francisco Otero e o médico municipal i exalcalde Pepito Varela levarán a cabo as directrices do partido liberal desde o Concello.

            Buenas Noches”, entre o 17 de xuño de 1911 e o 28 de setembro de 1914, a través dos 124 números publicados será o órgano de propaganda  dos liberais do distrito padronés. A súa redacción estará formada por Xosé Barreiro Fernández, secretario suplente do xulgado de Rianxo;  Xosé María Torrado, funcionario municipal que deixou o traballo no Concello durante o tempo que foi alcalde Mariano Rodríguez Dios; e Xosé Romero Ríal, señor do “Pazo dos Calote” do Araño, que será “Xuiz Municipal” en diversas etapas.

           

Fotografías cedidas por :

Filomena de la Serna Gasset

Museo de Pontevedra

Ernesto Baltar Feijoo

Familia González Romero

Carlos Rego e Lolita Millán

Francsico Canabal

José Luis Herbés Piñeiro

Xosé Comoxo- Xesús Santos

                                                                 Rianxo, 2010

                      Xosé Antonio Calvo Ces                                                                                                                    Daniel Calvo Rey