E D I C I Ó N:

 

Esta edicion de “Buenas Noches” foi posible facela grazas a:

           Dona Carmucha Domínguez Pérez

D. Xosé Comoxo Rodríguez 

D. Xesús Santos Suárez

D. Xosé Antonio Durán

D. Masito Beiró

D. Ramón Rodríguez Sende

  Na reprodución dos orixinais, a destacar a colaboración de:

 D. José Ramón Sóñora Ces

 D. José Ramón Verdía López.

Fotografías cedidas por:

 Ernesto Baltar Feijoo 

 Xosé Comoxo- Xesús Santos

 José Pazos Sierra 

Victor Manuel Mateo

Guillermo Nine

Filomena de la Serna Gasset  

Familia González Romero

Carlos Rego e Lolita Millán

            Francsico Canabal

           José Luis Herbés Piñeiro

Museo de Pontevedra

Concello de Rianxo

                                                                                  Rianxo, agosto 2010

                                                                              Xosé Antonio Calvo Ces             Daniel Calvo Rey