volver

               

            

                    Este 17 de maio lembramos a Uxío Novoneyra, o poeta do Courel.

     -Fai unha biografía deste autor

     - Que obras publicou?

   - Novoneyra quería que o chamasen o DICIDOR.

   - Que é un DICIDOR?

             Uxío unía as funcións que tiña o DICIDOR e o TROBADOR. Nomea os grandes autores dos cancioneiroa galego-portugueses. Busca unha poesía de Uxío no que nomea a varios.

   - Na súa función de DICIDOR, Novoneyra “dixo” versos de moitos poetas galegos, cales foron os seus preferidos?

   - Que poema leu na televisión cando chegaron os restos de Castelao ao aeroporto de Lavacolla?

Novoneyra era unha persoa non dada a mitificar O Courel, e si a falar moito das particularidades que alí se dan. Conocerás máis cousas do Coruel ao completar o seguintre traballo:

                   Se un alumno do IES "Félix Muriel" de Rianxo quere ir a Folgoso do Courel a visitar a terra natal do personaxe homenaxeado o 17 de maio de 2010:

                                                    -Que Concellos tería que pasar se vai: Pola cidade de  Lugo?

                                                                                   Polo concello de Quiroga?

                                                                                   Polo concello de O Incio

                           -Que persoeiros, aos que se lle dedicou o 17 de maio, naceron nestes Concellos?

                          -A que provincia pertence o concello de Folgoso do Courel?

                          - Que parroquias forman este Concello?

                           - No mapa anterior, pon  os nomes dos concellos limítrofres?

                          - Que extensión tén o Folgoso do Courel?  e o de Rianxo?

                         - Indica a densidade de poboación de Folgoso do Courel, Rianxo, A provincia de A Coruña, provincia de Lugo e Galicia

                          - En cantos Concellos naceron os homenaxeados o 17 de maio? Están todos en Galicia?

                      2.-   No Concello de Folgoso  do Courel celébrase a Festa da Castaña:

                          0s  Sequeiros.

                        - Infórmate como son e que elementos teñen os Sequeiros.

                        - Explica  como se fai o traballo de secar as castañas.

                        - O proceso do secado das castañas nun “Sequeiro” dura 20 días. Para atendelas hai que traballar 4 horas diarias:

              - Cantos minutos hai que traballar no proceso?.

              - Cantos segundos?.

                   -Cantos kg se deben vender a 0,80€ para poder cobrar 6€ por hora traballada?.

                    Buscade información sobre esta festa

                    3.- FAUNA DE O COUREL

                      - O oso

                      -Pita do monte

                    4.- Importancia do burro na vida desta terra de montaña

                    5.- FLORA DE O COUREL

                      - A Devesa da Rogueira

                    6.- Nun  mapa de Galicia  localiza e pon a altura dos seguintes picos:

Pía Páxaro,  Porto Mourelo, A Cabra, Formigueiros, Oribio, Montouto.

            7.- Pon o nome común ( cos que nós os coñecemos) dos seguintes árbores e arbustos propios da flora  do  Courel.

Genisa  sp   Fagus sylvatica  
Corylues   avellana   Betula  celtibérica  
Taxus  baccatta   Quercus  sp  
Castanea  sativa:    Lles  aquifolium  
Quercus  ilex:   Cistus  sp  
Arbutus  Unedo:    Erica  sp  
Alnus  glutinosa:   Calluna  sp  
Populus  nigra   Dianthus  sp  
Iberis  contracta   Pinus  sp  
Chmaespartium  tridentatum      

8.- Pon  o nome común das seguintes especies da  Fauna do Courel.

Canis  Lupus   Vulpes  vulpes  
Sus  Serofa   Cervus  eleplues  
Capreolus  capreolus   Meles  meles  
Martes  martes   Martes  jaina  
Genetta  genetta   Mostela  erminea  
Anquilla  anquilla      

                  9.- As Fontes da Rogueira  están  moi perto,  mais as súas  augas son moi diferentes.

              Explica as causas e as características destas augas. 

                   10.- Busca as diferenzas  entre os seguintes tipos de prados típicos do Courel:

                             Prados  de sega.

                             Prados de dente.

                             Prados  mixtos.

                   11.-  As covas no Courel.

                                  -Busca información sobre as covas do Courel. ¿ Como son?.

                                 -  Para que se empregaron?.  Para que lle serven aos morcegos?.

         12.-  ¿Quen foi o construtor da igrexa do Cebreiro segundo  a tradición?.

Fai a biografía  deste home.

                   13.- O  acivro. A cultura celta tiña este arbusto como referencia dos seus cultos.

Infórmate  que facían os celtas co acivro.

              14.- O Courel constitúe  o 1% do territorio de Galicia no que están representadas o 40% das especies botánicas da nosa Comunidade.

     - Que tanto por cento(%) supón o territorio de Rianxo dentro da Comunidade?.

     - Para ter a mesma proporción que O Courel,   cantas especies debería haber en Rianxo?.

          - O  pico  Formigueiros mide 1.643 m.     Pasa esta altura a dam, hm, e km.

     - Se subimos desde o pobo de Moreda,  que está a unha cota de 700 m., que desnivel hai?

    - Se desde Rianxo se fai unha etapa en bicicleta pasando por Santiago - Silleda - Lalín -  Rodeiro - Chantada- Pantón - Monforte - Pobra de Brollón - Folgoso do Courel e rematamos no alto do monte.

Cantos quilómetros fariamos?   Se temos unha media de 34,7 km/h. canto tempo nos levará?

 

                   

            15.- Marca no seguinte mapa de Galicia os concellos e os persoeiros que se recordaron no 17 de maio